All I want for Christmas…

Het hele jaar door hebben ze het zwaar, maar deze periode is het allerergst. Ouders die weinig of helemaal geen contact hebben met hun kinderen.

Vaders, maar ook (steeds meer) moeders die na een scheiding door hun ex-partner uit het leven van hun kinderen zijn gewerkt, maken de ellendigste tijd van het jaar door. Deze ‘verstoten’ ouders hadden voor de scheiding een prima band met hun kinderen, maar die willen – zonder dat daar een goede reden voor is – ineens niets meer met hen te maken hebben.

De buitenwereld weet precies hoe het zit: ‘een ouder die zijn of haar kinderen niet ziet, daar moet wel iets mee aan de hand zijn’. En dat doet pijn! Want iedereen die een beetje bekend is met ouderverstoting, weet dat niet de verstoten ouder, maar juist de ‘favoriete’ ouder de boosdoener is. Het manipulerende gedrag van deze ouder richting het kind maakt dat die de andere ouder gaat haten en gaat zien als 100% slecht. Het kind raakt in een ernstig loyaliteitsconflict en wil – uit zelfbescherming – met die andere ouder uiteindelijk niets meer te maken hebben.

Het drama van ouderverstoting

Ouders die dit meemaken gaan door een hel. Langzaam maar zeker raakt de relatie met hun kind ontwricht, verstoord en beschadigd, doordat de ex-partner ieder contact met het kind consequent frustreert. De verstoten ouder raakt betrokken bij juridisch getouwtrek en uitzichtloze hulpverleningstrajecten en probeert zich gelijktijdig een weg te banen door het donkere woud van ouderverstoting. ‘Geholpen’ door professionals die de signalen niet herkennen en het verschil niet kunnen maken tussen een mishandeld en een verstoten kind, is er uiteindelijk vaak helemaal geen contact meer mogelijk.

Deze kinderen zullen overtuigend uitdragen dat ze geen contact met de verstoten ouder willen en ontkennen dat ze ooit een goede band met deze ouder hebben gehad. Bij de zwaarste vorm van ouderverstoting presenteren deze kinderen zich als extreem boos, onbeschoft en uitdagend richting de verstoten ouder. Ondanks dat die ouder weet dat het kind – onder invloed van de ‘favoriete’ ouder – niet anders kan, is dit verschrikkelijk om mee te maken.

Geen enkele ouder kan en wil dit onrecht accepteren. Ze blijven vechten voor hun kroost en willen ze op zijn minst laten weten dat ze er voor ze zijn, van ze houden en ze ontzettend missen. Vooral nu… Iedere ouder pakt dat op zijn eigen manier aan, hoe hij of zij het voelt, afhankelijk van de situatie en de leeftijd van de kinderen. Frans schreef zijn kinderen deze brief.

Bekijk hier het ‘Happy Holidays’ bericht van Ryan Thomas

Bronnen

Facebooktwitterlinkedinmail

12 thoughts on “All I want for Christmas…

 1. Vergeet niet dat er ook andere vormen van verstoting bestaan. Ik voel mezelf soms ook tussen de verstoten ouders als een roepende in de woestijn. Zelf ben ik als zondebokken-kind verstoten door mijn moeder en door haar laster ook door andere familieleden zoals mijn broer en zijn gezin, waarvan ik zijn dochtertje nog nooit gezien heb, + vrienden. Dertig jaar lang mocht ik vanwege de kletspraatjes van mijn moeder mijn familie niet bezoeken. Het ‘geluk’ is nog dat mijn hele gezin verstoten is en dus gelukkig niet zit met kinderen die ik niet mag zien.

  • Je hebt absoluut gelijk Pieternella, dat er ook andere vormen van verstoting zijn. Wanneer familiebanden en in het bijzonder de bloedband tussen ouders en kinderen wordt ‘doorgesneden’ veroorzaakt dat altijd vreselijk veel pijn, verdriet en ellende. De vorm waar jij het over hebt komt waarschijnlijk wat minder voor en is daardoor minder bekend. Wat het leed niet minder maakt… Veel sterkte!

 2. zo waar…. er wordt nog steeds teveel weggekeken…. Voor mij is de grens van het toelaatbare overschreden. 2016 was een dieptepunt, in juni heb ik mij vrijwillig laten opnemen omdat ik er geestelijk (Na 18 jaar!!!) helemaal doorheen was gezakt. Ik heb mijzelf beloofd dat ik het nooit meer zover zou laten komen, ook voor mijn naasten niet die zo ontzettend veel moeten doorstaan dat ik het nog een wonder vindt dat ik ze nog naasten mag noemen. Het volgend jaar wordt mijn dochter 21 en ze meldde mij vorige week dat ze herinneringen had aan seksueel misbruik door mij toen ze 3(!!!!) jaar was waar ik niets aan kon veranderen. Tijd voor psychische hulp dacht ik zo. Ze wenst absoluut geen enkel contact met mij. Op 1 januari as maak ik het restand van de alimentatie tot aan haar 21e verjaardag in 1x over met als omschrijving: De deur blijft altijd open voor jou. een kaartje met de verjaardag en met kerst zal het enige zijn totdat ze zelf “anders” gaat denken… Een traantje in deze dagen heb ik wel gelaten, en ik weet zeker dat ik niet alleen ben….

  • Dank voor je reactie Roger! Wij waarderen dat zeer, juist omdat we jouw situatie – een klein beetje – kennen. Iedere verstoten ouder doet het op zijn/haar manier, afhankelijk van de situatie en de leeftijd van de kinderen. Hoe moeilijk ook, want twijfel is er altijd want wanneer doe je het goed…? En nee, je bent zeker niet alleen met tranen in deze dagen… Houd je taai! Hartelijke groet, Frans & Monique

  • Klopt. Echter had veel onrecht voorkomen kunnen worden. De gevestigde orde lijkt dermate ingenomen te zijn met eigen verworven machtsposities dat ze blind zijn voor wat er onderhuids leeft. Het Romeinse Rijk stortte ineen door die blindheid. Hun focus bestond enkel nog uit eigen verbintenissen welke zij heimelijk smeedden om hun macht nog meer uit te breiden. Vergelijkbaar is de EU bezig. Hun ogen zijn blind voor wat hun tegenstanders ondernemen en hun tegenstanders wil na jarenlange onderdrukking en woede is groter en sterker. Zodra deze woede-groepen samen optrekken is het gebeurd met de oude macht. Zie brexit, Trump, Le Pen, Wilders, Polen, Hongarije, Alternative für Deutschland, enz enz.

   De EU is te laat. De opstand van binnenuit is reeds begonnen en nog zijn zij blind. Een woede welke decennia’s lang woedt blus je niet in enkele maanden. Ook de woede welke er heerst enkel in Nederland m.b.t. het familierecht zal niet geblust worden aldus. Die woekert voort totdat het huidig establishment omvalt. Zie o.a. wat geschiedt in Polen. Rechters worden daar op non actief gesteld en de laan uitgestuurd. Dat kan dus wel degelijk en de kans dat dit in Nederland ook gaat komen acht ik 50%. Het gaat er daarbij niet meer om of het goed is dat te doen maar veelal om domweg af te komen van lieden welke vooringenomen zijn geweest en aldus bepaalde groepen moedwillig hebben bevoordeeld en andere groepen hebben benadeeld. Verstandige lieden komen vroegtijdig tot inkeer en bieden excuses aan en passen het Recht aan. Nederland lijkt zich volledig te diskwalificeren omdat men zelfs nu nog weigert ook maar een strohalm toe te geven dat zij fout zaten. Ze verwachten nog steeds dat ze in staat zijn de woede bij burgers langzaam dood te laten bloeden. Maar dat zal vrees ik niet gebeuren. Wat ik heb meegemaakt met foute familierechters draag je mee en vergeet je niet. En dat is maar goed ook. De ommeslag zal heus komen. Daar gaat helaas soms een generatie overheen maar het komt altijd wijst de geschiedenis uit.

   Verstoten ouders zouden zich meer moeten verenigen. Door toedoen van de foute familierechters lukt dat thans vaak amper omdat men doelbewust de verstoten ouders financieel heeft uitgekleed zodat hun mogelijkheden om op te treden beperkt blijven. Vernuftig is daar het LBIO voor opgezet als verlengstuk verstoten ouders monddood te houden. Maar ook zonder financiële middelen moet mijn inziens de woede menigte verstoten ouders in staat geacht worden om af te komen van het foute familierecht. Mensen in nood worden doorgaans creatiever en dat is een mooie bijkomstigheid van ellende. Er is hoop aldus maar verwacht niet dat Rome in één dag gebouwd wordt.

   En ik zeg niet dat het goed is dat alles omvalt maar met onwillige honden welke blind zijn en nimmer willen luisteren naar wat zij hebben aangericht blijft het slecht hazen vangen. Dan rest nog maar één ding en dat is de honden vervangen voor betere exemplaren zonder valsheid.

  • Het kunnen maken van een onderscheid tussen mensen die oprecht en gewetensvol proberen te leven en mensen die met een mooi gezicht volstrekt gewetenloos door het leven trekken is essentieel. Kennelijk is het voor velen eenvoudiger en wellicht ook enerverender om, op basis van praatjes van deze laatsten, het slechte in iets of iemand te zien dan het goede. Manipulatie geslaagd en het slachtoffer heeft niks door … schade vermenigvuldigd. Je staat erbij en je kijkt er naar … in verbazing over het gezonde verstand dat ineens zo ver te zoeken is.

   • Concreet neem ik aan dat dat je o.a. doelt op een manipulerende foute ex partner met een dubbele agenda, welke de familierechter als handig hulpmiddel inzet om zodoende de reeds toegebrachte schade aan de andere ex partner te doen vermenigvuldigen. Inderdaad rollen de ogen alsdan uit het hoofd van verbazing aangaande de onkundigheid en ondoortastendheid van Rechters. Een studie recht lijkt nutteloos als het gezonde verstand van deze lieden hopeloos achtergebleven is in de ontwikkeling.

    • Correct Ger en verder lijkt mij het kunnen maken van dit onderscheid op alle vlakken in het leven van belang. Misschien wel van het allergrootste belang. Dit om zelf nooit door zulke mensen meegesleept te worden en daardoor dus medeplichtig te worden aan allerlei onheil zoals we dat hier op dit blog en sowieso op onze aardbol maar al te goed kennen.

     • Bedankt. Zoals je merkt zijn mijn grieven vooral gericht tegen het familierecht. Dat mijn ex partner de boosaardigheden jegens mij bedenkt en opzet is een gegeven en dat zij daarmee de kinderen veel te kort gedaan heeft en doet is ook een gegeven. Echter blijft het de moeder van de kinderen, is zij (helaas) niet vervangbaar, en zullen ik en de kinderen daar aldus mee moeten leren leven. Dat is niet anders en dat heb ik geaccepteerd, zij het dat ik er wel altijd ogen door in mijn achterhoofd moet hebben en doorlopend op scherp moet staan om nog meer schade voor mij en kinderen te voorkomen. Het is haar geestelijke armoede en veranderen zal ik het nooit want van een struisvogel maak je nou immers niet een dolfijn. Althans…ik niet.

      Dat de familierechterlijke macht echter daarbij zo omgeven is met enorme domheid, onkunde en onwil te komen tot betere rechtspraak is hen uitermate ernstig verwijtbaar. Zij behoren immers wel degelijk intelligentie te bevatten, zaken te doorgronden en valselijkheden te bestraffen. Dààr worden zij immers voor betaald en op die gronden van kundigheid zijn zij aangesteld en op die gronden welke zij zelf meenden te bezitten hebben zij “gesolliciteerd” (er gemakshalve vanuit gaande dat zo een proces eerlijk verloopt bij aanstellingen maar ook dat betwijfel ik ten zeerste gezien het Nederlandse alom bekende voorkeursbeleid inhoudende dat niet de beste personen aangesteld worden maar diegenen welke zij willen). Zij kunnen aldus niet zeggen “we wisten het niet”. Als je dat gaat beweren als familierechters zeg je domweg dat je niet vakbekwaam bent en nimmer aangesteld had behoren te worden als rechter…je bent immers je vak niet waardig. Daarbij komt dat door het niet erkennen dat zij fout zitten/zaten zij ook volstrekt ongeloofwaardig zijn omdat dat inhoudt dat de arrogantie en eigen egocentrische prioriteit prevaleert boven het algemeen belang van een goede rechtspraak. Men neemt aldus voor lief dat er vele vele fouten gemaakt worden en mensen hun levens onterecht vernietigd zien worden door volstrekt foutieve beschikkingen.

      Dat is zeer ernstig. Ik vind dat vele male ernstiger dan dat iemand welke gewoonweg de intelligentie niet aangeboren heeft gekregen misstappen maakt in het leven. Niet iedereen is immers geboren met optimale gaven van intelligentie.

      Maar van familierechters wordt dat wel (terecht) verlangt en pretenderen zij dat te bezitten. Veel van deze lieden hebben door hun eigen beschikkingen bewezen dat niet te bezitten en niet te beschikken over een goede dosis gezond verstand. Dat is hen aan te rekenen en dat dient derhalve bestraft te worden. En diegenen welke er de nadelige gevolgen van hebben ondervonden dienen schadeloos gesteld te worden. Het zomaar onbestraft levens vernietigen en bij klachten er in het geheel niet op reageren geeft aan dat men dermate hooghartig is en dermate als onbenul door het leven wil gaan dat we er geen “mercy me” mee hoeven te hebben. Wat mij betreft wordt aldus de hardere lijn ingezet om het Nederlandse familierecht tot de orde te roepen aangezien zij daar zelf niet toe in staat geacht moet worden in mijn optiek. Ook een divorce challenge met een reeds vooraf bekende uitslag en zonder eindconclusie is een zwaktebod. Men wil laten zien dat het anders moet maar in mijn perceptie is men bezig om zaken over een heel lange periode uit te smeren om zodoende de gemaakte fouten maar niet te hoeven compenseren. Galbakkerij aldus om mensen een rad voor ogen te draaien en mensen welke hun levens vernietigd zagen gewoonweg af te serveren en langzaam dood te laten bloeden van door rechters aangebracht ongeluk en onbehoorlijkheden.

      Misschien is een heel grote campagne tegen het onrecht een beter idee. Op internet zijn het thans allemaal eenlingen welke hun afschuw uitspreken over wat hen is aangedaan. Ik denk dat als iedereen zijn inleg pleegt en zijn steentje bijdraagt we zouden kunnen komen tot een radio en tv campagne om het grote publiek te bereiken en eerder tot volwassen rechtspraak gaan komen dan als we het op zijn beloop laten.

      Persoonlijk is mij er erg veel aan gelegen dat de politiek een wet aanneemt welke erkent dat men fout zat en schade gaat uitkeren aan mensen welke door het familierecht ernstig zijn benadeeld. Men had domweg altijd van co-ouderschap uit moeten gaan en vergoedingen zouden enkel betaald moeten worden door een partner aan de andere partner als sprake is dat je als ex partner niet wilt bijdragen aan de verzorging van je kinderen. De wet is duidelijk dat iedere ouder de wettelijke plicht heeft zijn kinderen te verzorgen. Dat betekent aldus bij scheiding gewoon de helft bijdragen. Wil je dat niet als ouder…pas dan is het normaal dat je de andere ouder financieel gaat compenseren omdat je je aan je wettelijke plicht je kinderen te verzorgen wenst te onttrekken. In alle andere gevallen waarin je als ouder nimmer aangegeven hebt dat je je kinderen wil verzorgen maar waarbij de foute familierechters hebben geoordeeld dat jij alimentatie moet betalen dienen alle bedragen vergoed te worden door de Staat. Dat de Staat zo vernuftigd is geweest wetten aan te nemen waarin de Staat nimmer schadeplichtig is als zij iemand zijn/haar leven verkwanseld doet daar voor mij niets aan af. Dat is dan valselijke wetgeving want voor elke burger geldt domweg dat als je iemand schade berokkend deze vergoed dient te worden. Een wet welke voorkomt dat de Staat deze vergoedingen niet behoeft te betalen is een valselijke wet en geeft aan dat het de Staat aldus helemaal niet begonnen is om democratie en gelijke rechten voor iedereen. Neen, de Staat doet wat zij wil en is er ter meerdere glorie van de Staat zelf waarbij het belang der individu van ondergeschikt belang is, ook al is de Staat de boosdoener en heeft moedwillig iemand zijn leven naar de kl*te geholpen. Noem mij wat je wilt maar ik vind dat dit niet kan en niet mag en niet bijdraagt aan het gevoel bij burgers dat we in een democratie leven. Zulke wetgeving waarbij de Staat kan doen en laten wat het wil is een tegen dictatuur aanschurende Staat, op zijn minst een schijndemocratie. Zulke wetgeving voorkomt tegens dat rechters het wel nauw gaan nemen met het recht en hun beschikkingen. Ze doen nu maar wat en niemand lijkt zich te bekommeren om alle gevallen waarin het recht volledig de plank misslaat. Alle gevallen welke een paar weken onterecht vast gezet worden in de nor krijgen schadevergoeding……voor mensen welke hun hele levens verwoest worden en zijn door foute familie rechtspraak is er NIETS. We kunnen dood vallen en als er dan al iemand doorslaat en zichzelf of ex partner of kinderen van het leven beroofd (waar ik met de grootst mogelijke afschuw op tegen ben, maar wel besef dat iemand zo ver kan komen door toedoen van het familierecht) dan komt het in de media en wordt zo iemand weggezet als een niet stabiel iemand. Dat kan dan kloppen maar het niet stabiel is in vele gevallen wel veroorzaakt door niet-stabiele rechtspraak. Daar ligt de wortel van het kwaad en als je die wortel laat doorwoekeren zullen er nog vele mensen volgen welke op niet normale wijze aan hun leven komen ofwel hun levens ernstig beknot zien worden.

      Het is mij een doorn in het oog dat dit kan bestaan. En ja, ik heb er financieel veel voor over dat deze lieden welke onrecht hebben laten getijen een flinke veeg uit de pan krijgen en wat mij betreft verdwijnen uit het familierecht. Ook zouden zij wat mij betreft een sanctie mogen krijgen dat zij het ouderlijk gezag verliezen want deze familierechters hebben bewezen geen goede ouders te kunnen zijn. Zij zijn immers van mening dat het ouderlijk gezag maar aan één ouder toekomt inclusief een bonus voor de valselijk opererende ouder.

      Familierechters moet je kennelijk honds behandelen willen ze ooit in gaan zien dat hun fouten niet geaccepteerd worden. Dat heeft niet mijn voorkeur maar als je decennialang dit soort ongein pleegt en er tot vervelens toe op gewezen bent dat het fout is, ben je gewoonweg een ontzettend stuk onbenul om mensen welke je onrecht aangedaan hebt thans nog niet serieus te willen nemen.

      Een goed 2017 gewenst voor allen welke wel op de juiste wijze begaan zijn met kinderen en het recht.

 3. Ik ondersteun jullie blogs van harte. Jullie werk is belangrijk voor mensen welke wellicht momenteel nog “een fijne kerst met het gezin vieren” maar waarbij de volgende niet komt wegens het gescheiden worden van hun kinderen en alsdan een ex partner gaan ervaren welke aan doelmatige ouderverstoting gaat doen. En zoals we allen weten gaat zoiets geschieden met rugdekking voor de treiteren de ouder van de familierechters.

  Als we alle schrijnende gevallen en verhalen bundelen is het een feit dat het Nederlandse familierecht al zeer lang faalt. Decennia’s lang! Men is er mee bekend maar weigert Recht te doen. Een divorce challenge is een zwaktebod en enkel tot stand gekomen omdat het inmiddels onhoudbaar is geworden de massa te doen geloven dat alles rechtdoende beschikt wordt door familierechters. Het familierecht is afgetakeld en verworden tot een instituut welke thans nog elke laatste strohalm aangrijpt te staren dat zij het wel bij het juiste eind hadden, ondanks hun volledig besef dat zij fout zaten …..

  We mogen daaruit concluderen dat er nimmer de wil is geweest recht te doen tenzij die wil niet kan bestaan binnen het familierecht omdat men er als familierechters geestelijk niet toe in staat is. Men zot vast in hun denkwijze en zij zijn klaarblijkelijk niet in staat zichzelf te bevrijden met alle schrijnende gevolgen voor veel kinderen en verstoten ouders.

  Kerst is eigenlijk ooit bedoeld ter bezinning en dat onze gedachten uitgaan naar weduwen en wezen en alle anderen welke juist niet alle dierbaren om zich heen hebben. Eenzame verstoten mensen waar geen hond naar omkijkt en welke vaak geen fijne Kerst kúnnen hebben, hoe graag ze ook zouden willen.

  Door toedoen van het instituut “familierecht” kunnen we de kerstgedachte uitbreiden. Niet alleen denken aan weduwen, wezen en andere noodlottigen…..maar ook denken aan alle verstoten ouders alsmede hun kinderen welke gemanipuleerd en geïndoctrineerd worden en zijn door ex partners en familierechters.

  Kerst…..wees er voor weduwen, wezen…en verstoten ouders en hun kinderen. Dáár gaan mijn gedachten naar uit.

  Goede groet,
  Ger

  • Dank je wel Ger! Zoals altijd weer (kraak) helder verwoord hoe het Nederlandse familierecht volkomen faalt en consequent weigert om in de spiegel te kijken. Dank ook voor jouw mooie kerstgedachte. Warme groet terug, Frans & Monique

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.