OVER

Het overkomt tientallen vaders per jaar: tijdens of na de scheiding worden ze door hun ex-partner vals beschuldigd van seksueel misbruik en/of mishandeling. De kinderen zijn de inzet en de valse aangifte heeft tot doel de omgangsregeling te blokkeren en de ex-partner definitief uitschakelen.

Dit overkwam ook mijn man Frans. Hij werd begin 2006 gearresteerd tijdens een schooluitje met zijn zoontje en zat een paar weken in de gevangenis, in voorarrest. Zijn kinderen raakte hij kwijt en zijn carrière liep een onherstelbare deuk op. De aangiften door zijn ex bleken inderdaad vals en politie en justitie maakten grote fouten in deze zaak. Toch strijdt Frans tot op de dag van vandaag voor eerherstel en vergoeding van de schade. Zijn kinderen heeft hij al die jaren niet meer gezien.

Als we het niet zelf hadden meegemaakt, zouden we nauwelijks geloven dat dit allemaal kan in een land als Nederland. Hoe misdadig politie en justitie zich gedragen als ze zelf fout zijn, een liegende officier van justitie die de hand boven het hoofd wordt gehouden door zelfs de minister, het Openbaar Ministerie dat weigert om valse aangeefsters te vervolgen en hoe familierechters structureel de rechten van het kind aan hun laars lappen en ouderverstoting – een ernstige vorm van kindermishandeling – in de hand werken.

Het is schandalig hoe in de jeugdzorgketen en het familierecht wordt omgegaan met gescheiden vaders en hoe een achterhaald maar diepgeworteld moederschapsideaal, daar nog altijd stevig haar stempel op drukt. Onbegrijpelijk is het dat, als gevolg daarvan,  duizenden scheidingskinderen zonder hun vader opgroeien en ernstig beschadigd raken.

Via deze website willen wij onze ervaringen en kennis delen. Met de bedoeling dat er van deze zaak wordt geleerd. We hopen een bijdrage te leveren aan bewustwording, discussie en verandering door misstanden en onrecht onder de aandacht te brengen. Om te voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt!

Monique