disclaimer

Gevolgenvanvalseaangifte.nl streeft ernaar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. De teksten schrijven wij zelf, vanuit onze eigen ervaring en over wat wij inmiddels aan kennis over verschillende onderwerpen hebben opgedaan. Op alle teksten rust het auteursrecht.

Gevolgenvanvalseaangifte.nl maakt ook gebruik van gegevens en data uit openbare bronnen. Deze data zijn afkomstig van derden en kunnen fouten en/of onwaarheden bevatten. Gevolgenvanvalseaangifte.nl staat niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website getoonde informatie van welke aard of herkomst dan ook, dan wel berichtgeving via sociale media namens Gevolgenvanvalseaangifte.nl.

Gevolgenvanvalseaangifte.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade in welke vorm dan ook (direct of indirect) veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website en berichtgeving via social media.
Verwijzingen naar websites en bronnen die gevolgenvanvalseaangifte.nl niet onderhoudt, zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. De verwijzingen impliceren niet dat gevolgenvanvalseaangifte.nl de inhoud van deze websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Gevolgenvanvalseaangifte.nl draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie noch voor het functioneren van de websites van derden.

Op deze website en door gevolgenvanvalseaangifte.nl verspreide berichtgeving via social media rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan gevolgenvanvalseaangifte.nl. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van gevolgenvanvalseaangifte.nl.

Reacties op de inhoud van deze website worden zeer op prijs gesteld. In principe worden alle reacties toegestaan tenzij deze de geldende normen van fatsoen overschrijden, discriminerend, lasterlijk en/of beledigend zijn. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen in te grijpen in reacties en (delen van) reacties te weigeren cq. te verwijderen. Ook reacties met commerciële en/of reclame-uitingen zullen worden verwijderd. Wij behouden ons ook het recht voor om reacties taalkundig te corrigeren.

Bezoekers van www.gevolgenvanvalseaangifte.nl die zich (herhaaldelijk) niet houden aan het sitereglement zullen van de site worden verbannen.

Privacyverklaring

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. U kunt op ieder gewenst moment de gegevens uit onze bestanden laten verwijderen, door een mail te sturen naar info@gevolgenvanvalseaangifte.nl

Op websites van derden waarnaar wordt doorverwezen of gelinkt is het privacy beleid van www.gevolgenvanvalseaangifte.nl niet van toepassing. U dient zelf het privacy beleid van deze derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen.

Cookies

www.gevolgenvanvalseaangifte.nl maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website, om het online gebruiksgemak te vergroten en om te monitoren hoe de site wordt gebruikt (statistieken). Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige diensten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw eigen browser.