in de pers

In de afgelopen jaren heeft de (landelijke) media op verschillende momenten aandacht besteed aan de zaak van Frans. Hieronder enkele uitingen die te samen relatief snel een beeld geven van wat Frans is overkomen.

Op 11 februari 2012 stond er een interview met Frans in het Volkskrant Magazine over onterecht beschuldigde vaders. Toen nog onder het pseudoniem ‘Fabian’. In het originele artikel wordt naast het verhaal van Frans ook dat van Peter verteld. Om verwarring te voorkomen is het deel over Peter weggelaten. Lees hier het artikel EEN LEVEN AAN DIGGELEN door Elsbeth Stoker.

Op 27 februari 2013 zond de EO de journalistieke televisiereportage JUSTITIE LOOG BEWUST IN MISBRUIK ZAAK uit over de fouten door politie en openbaar ministerie en de gevolgen daarvan voor Frans. Aansluitend volgde een live studiogesprek met hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar die reageert op de tv-uitzending.

Op 3 april 2013 stond er in het AD een uitgebreid artikel over Frans en de strijd om zijn kinderen die hij na de valse aangifte door zijn ex niet meer heeft gesproken. Lees hier het artikel IN ERE HERSTELD, MAAR ALLES KWIJT door Eefje Oomen.

Naar aanleiding van de televisiereportage worden Kamervragen gesteld en er volgt een Kamerdebat met toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Opstelten. De minister biedt Frans publiekelijk excuses aan voor de gemaakte fouten: ‘OPSTELTEN BIEDT EXCUSES AAN VOOR VALSE BESCHULDIGING DOOR OM – nieuwsbericht ANP/AD 22 mei 2013. Bijna alle (landelijke) media besteden hier aandacht aan.

Sindsdien staat de zaak van Frans bekend als ‘De Bredase zedenzaak’. Hier vind je een uitgebreid overzicht wat er in de media verscheen over of naar aanleiding van deze zaak.