daarna

De aangifte tegen mijn ex

Volgens de recherche officier van het openbaar ministerie was de aangifte tegen mijn ex te summier en ik moet een aanvullende aangifte doen, bij voorkeur onderbouwd met bewijs. Dat is geen probleem, ik heb meer dan voldoende waarmee ik kan aantonen dat de beschuldigingen en bizarre verhalen van mijn ex klinkklare leugens zijn. Bijna twee volle dagen zijn twee politie-inspecteurs van een speciale interne unit bezig de aangifte (opnieuw) op te nemen. Uiteindelijk ligt er een uitgebreid aangiftedossier, royaal voorzien van bewijsmateriaal. Het is dan december 2012. Alle lof trouwens voor deze twee professionele en vakbekwame politiemensen en wat een verschil met het amateurisme waarmee aangiftes ‘aan de balie’ van het politiebureau worden opgenomen!

logo openbaar ministerieVervolgens zou er dan aanvullend onderzoek moeten worden gedaan naar wat er in de aangifte wordt beweerd. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of er tot strafvervolging zal worden overgegaan. Mijn aangifte wordt uit oogpunt van ‘onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit’ beoordeeld door het openbaar ministerie in Middelburg, zo krijg ik te horen. Hoe onafhankelijk en onpartijdig deze club werkelijk is, blijkt al snel. We komen er achter dat het openbaar ministerie van Middelburg onder curatele staat van Breda. Over niet al te lange tijd zullen deze twee arrondissementen worden samengevoegd. Ze werken al langere tijd intensief samen en de medewerkers kennen elkaar goed!

Het openbaar ministerie heeft belang bij niet-vervolgen van mijn ex

Eind april 2010 komt officier van justitie Valente – ook niet van onbesproken gedrag overigens – werkzaam bij het openbaar ministerie in Middelburg, met zijn ‘objectieve’ oordeel. Erg verrassend is het niet dat hij geen aanleiding ziet voor strafvervolging van mijn ex. Zijn argumenten bestaan vooral uit herhalingen uit het vonnis van de rechtbank en uit het interne politie onderzoek. Van valse aangiftes door mijn ex is volgens hem geen sprake, ‘zij heeft de relatie gewoon anders beleefd dan u’ is de opmerkelijke conclusie van Valente. Overduidelijk is wel dat Valente de uitgebreide aangifte helemaal niet heeft bestudeerd, laat staan dat er aanvullend onderzoek is gedaan.

csm_Vrouwe_justitia-EO De Vijfde DagVoor mij is het inmiddels volstrekt helder dat mijn ex nooit strafrechtelijk zal worden vervolgd, hoeveel bewijs er ook is voor haar valse aangiftes. Het openbaar ministerie Breda heeft daar vooral zelf belang bij. Want als blijkt dat mijn ex inderdaad valse aangiftes heeft gedaan, dan is dat dé formele bevestiging dat het openbaar ministerie vreselijk heeft gefaald in mijn strafzaak. Ze zetten alles op alles om deze zaak in de doofpot te houden. Via list en bedrog proberen ze ‘lastposten’ zoals ik van zich af te schudden. Deze organisatie die de waarheid hoog in het vaandel zou moeten hebben, blijkt zelf uiterst onbetrouwbaar, achterbaks en hypocriet.


Vrouwen die ex vals beschuldigen worden zelden vervolgd

Het komt regelmatig voor dat er rondom een scheiding een valse aangifte wordt gedaan tegen de ex partner. Bijna altijd zijn er kinderen in het spel en wordt de valse aangifte ingezet als wapen om een wijziging in gezag of omgang te forceren. Vaak met succes en zonder verdere consequenties: de valse aangeefsters – het zijn bijna altijd vrouwen – worden namelijk zelden vervolgd. Lees meer hierover →


Ik start een ‘artikel 12 Sv-procedure’ om bezwaar te maken tegen de beslissing van het openbaar ministerie om mijn ex niet te vervolgen. Maar tot aan het Hof weet het openbaar ministerie met achterbakse (juridische) trucjes te voorkomen dat de aangifte tegen mijn ex überhaupt wordt onderzocht. Daarbij gaat de hoofdofficier zo ver dat hij zijn schriftelijke belofte om het onafhankelijk advies over deze artikel 12 Sv procedure van een emeritus hoogleraar strafrecht en een plaatsvervangend rechter over te nemen, aan zijn laars lapt en het Hof – tegen het advies van deze twee kundige heren in – negatief adviseert. Het Hof nam dit advies – graag – over en wees mijn klacht voor niet-vervolgen af. Dan is het einde verhaal, ik kan geen verdere stappen tegen de valse aangiftes van mijn ex ondernemen. Het is dan inmiddels november 2011.

boosLiegen loont in Nederland

Het is niet acceptabel en zeer verwijtbaar dat het openbaar ministerie mijn ex nooit heeft vervolgd. Ze hadden op zijn minst onderzoek moeten doen en haar kritisch moeten ondervragen over haar leugens en valse beschuldigingen. Het openbaar ministerie geeft hiermee een heel fout signaal af naar de samenleving, namelijk dat liegen loont! Het leven van degene op wie de valse aangeefster haar pijlen richt – de ex – wordt compleet verwoest. De aangeefster gaat ongestraft haar gang en wordt zelfs geholpen door politie, openbaar ministerie en hulpverlenende instanties. En daarna leeft zij vrolijk verder met háár kinderen, want daar is het deze valse moeders meestal om te doen. En komt pa maar iets te dichtbij, dan stapt ze meteen weer naar de politie om opnieuw een valse aangifte tegen hem te doen. Succes verzekerd!

Aan het vervolg wordt op dit moment (hard) gewerkt!