boeken

 
Valse ZedenVALSE ZEDEN – Chris Veraart                                Onterechte aangiften in zedenzaken

Een man die wordt beschuldigd van ongewenste intimiteiten, aanranding of verkrachting lijkt bij voorbaat kansloos. Voordat hij zich heeft kunnen verdedigen, is hij meestal al veroordeeld. Valse Zeden gaat over onterechte aangiften in zedenzaken. Het is een teken aan de wand dat een vierde druk nodig is. Sinds de verschijning in 1997 is het boek een ware eye-opener. Als in een roman beschrijft Chris Veraart hoe seks kan worden gebruikt als wapen. Lees ook de recensie op dit blog →

Verpasseerd ouderschapVERPASSEERD OUDERSCHAP – Joep Zander e.a. Loyaliteitsmisbruik en ouderverstotingssyndroom

Kinderen die beweren een van hun ouders niet  meer te willen zien, die haat ontwikkelen naar een ouder zonder dat daar een reële grondslag voor is, is dat normaal? De Amerikaanse psychiater Gardner vindt van niet. Ouderverstoting treedt veelal gelijktijdig op met een uit elkaar groeien van twee ouders en context van een rechtsstaat die ouders diskwalificeert en soms uit elkaar drijft.

Moeder-kind-vaderMOEDER-KIND-VADER – Joep Zander                             Een drieluik over ouderverstoting

Kern van dit boek is een drieluik waarin uitgebreid met een (grootgeworden) kind, een vader en een moeder wordt ingegaan op hun ervaringen met ouderverstoting. Ook de papieren weerslag van deze complexe, in dit geval inmiddels deels opgeloste, situatie wordt uitgebreid onder het vergrootglas gelegd.

DE AFWEZIGE VADER BESTAAT NIET – Irene Zwaan     Over de liefde voor en van vaders, over aanwezige en afwezige vaders, over de zwakke positie van vaders en de kracht van vaderschap

De positie van de vader is de laatste jaren volop onderwerp van discussie. Steeds vaker wordt erkend dat mannen een belangrijke rol vervullen in de opvoeding van kinderen. Toch ligt de verantwoordelijkheid in de praktijk vaak bij moeders, omdat de vrouw deze uit gewoonte op zich neemt of omdat dit na een scheiding op die manier geregeld wordt. In dit boek mooie, schrijnende, aangrijpende en hoopvolle verhalen over het vaderschap, geflankeerd door de laatste wetenschappelijke inzichten. Een onmisbaar boek wat vaderschap vandaag de dag betekent, en wat het zou kunnen (en moeten) zijn.

Door het oog van de familie - EerenbeemtDOOR HET OOG VAN DE FAMILIE – Else-Marie van den Eerenbeemt  Over liefde, leed en loyaliteit

De familie waarin je opgroeit heeft grote invloed op je latere leven. Het kleurt de relaties die je aangaat, je werk, je rol in de samenleving en de band met je eigen kinderen. Als specialist op het gebied van familieverhoudingen gaat Else-Marie van den Eerenbeemt in op de relaties tussen (schoon)ouders en kinderen, en zussen en broers onderling, scheiding en andere breuken in het gezin, en nieuwe, samengestelde gezinnen. Kortom: familieliefde en familieleed.

De liefdesladderDE LIEFDESLADDER – Else-Marie van den Eerenbeemt  Over familie en nieuwe liefdes

Familiebanden zijn sterk. Op belangrijke momenten in je leven kunnen ze belemmerend werken, of er vaart aan geven. In De Liefdesladder toont familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt de kracht en kwetsbaarheid van familiebetrekkingen en de invloed van opeenvolgende generaties op iemands leven.

Boek Dwaze VadersVAN OOGAPPEL TOT TWISTAPPEL – Ton Lankreijer Terugblik en handreiking voor de gescheiden man en vrouw

Van oogappel tot twistappel is een ongezouten registratie van scheidingsleed. Mannen, vrouwen én kinderen, de slachtoffers van een scheiding, komen aan het woord. Dit boek is de neerslag van gevechten in de rechtbank, waar mannen en vrouwen zich als perfecte ouders profileren – helaas vaak over het hoofd van hun eigen kroost heen. Lees ook de recensie op dit blog →

Boek Jan StormsDESTRUCTIEVE RELATIES OP DE SCHOP – Jan Storms Psychopatie herkennen en hanteren

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer een op de twintig mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan. Mensen met deze stoornis slagen er vaak in om via manipulatie van de omgeving van hun prooi en van artsen, jeugdbeschermers, rechters…. hun destructieve invloed te vermenigvuldigen. Lees ook de recensie op dit blog →

handboek scheiden en de kidsHANDBOEK SCHEIDEN EN DE KINDEREN – Ed Spruijt en Helga Kormos Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft

Jaarlijks worden maar liefst zeventigduizend kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Dat betekentt dat het gezinsverband uiteenvalt en de vertrouwde dagelijkse contacten met vader en moeder drastisch veranderen. Maar er gebeurt meestal nog meer: kinderen kunnen te maken krijgen met een verhuizing, een andere school, minder geld; met verstoorde familierelaties en de komst van een stiefvader of -moeder. Door dit alles hebben jongens en meisjes het zwaar. De gevolgen hiervan moeten niet worden onderschat.

De LoserpapaDE LOSERPAPA – Daniëlle Bax                                        Over het onrechtvaardige gevecht van een gescheiden vader om zijn kinderen                                                         

Yves is 37 jaar als hij in een nachtmerrie belandt. Zijn vrouw Sandra bedriegt hem met zijn beste vriend. Ze manipuleert de situatie en kruipt zelf in de slachtofferrol. Na de scheiding raakt Yves steeds verder van zijn kinderen verwijderd. Sandra heeft de regie volledig in handen. Voor de buitenwereld een onzichtbare lijdensweg, voor Yves een op hol geslagen trein zonder eindpunt. Hij begint te begrijpen hoe en waarom familiedrama’s ontstaan maar besluit dat hij die weg nooit wil inslaan. Het rechtssysteem laat vaders zich bewijzen en toch eindigen ze aan de zijlijn. Lees ook de recensie op dit blog →

Boekcover - SnoepreisSNOEPREIS – Victor Meijer                                                 Het proces van ouderverstoting vertelt vanuit het perspectief van het kind

De vader van de tienjarige Boris is een klootzak, een flessentrekker, een halve moordenaar en een gehaaide manipulator die eropuit is zijn moeder het gekkenhuis in te krijgen. Volgens zijn moeder dan. Om dit te voorkomen neemt zij haar zoon mee naar Spanje. Maar wat begint als een spannend avontuur, blijkt al snel een onbezonnen vlucht, zonder doel en zonder geld. Boris zoekt houvast in wilde fantasieën en dagdromen, en ontwikkelt een hallucinante verslaving aan snoep en chocola. Uiteindelijk stort zijn moeder in en kan een confrontatie niet uitblijven. Lees ook de recensie op dit blog →

boek SchroderSCHRODER – Amity Gaige                                     Herkenbare en tedere roman over vaderschap – nrc handelsblad

Wanneer de veertienjarige Erik Schroder, een jonge Duitse immigrant, zich opgeeft voor een exclusief schoolkamp in New England, besluit hij dat te doen onder de naam Eric Kennedy, in de verwachting dat hij als normale Amerikaanse jongen meer kans maakt te worden toeglaten. Het blijkt een noodlottig leugentje om bestwil dat zijn leven een onwaarschijnlijke en zeer tragische wending zal geven. Jaren later blikt Eric, nu een gescheiden man, vanuit een penitentiaire inrichting terug op zijn leven in een poging te begrijpen wat hem ertoe heeft gebracht zijn zesjarige dochter Meadow midden in een verhitte strijd om de voogdij te ontvoeren.

Hexenjacht - Daan VosHEXENJACHT – Daan Vos                                                      69 verhalen over mijn echtscheiding

69 droevige, kwaadmakende, irritante, grappige, ranzige, smeuïge en herkenbare mannenverhalen. Geïnspireerd op het huwelijk van Daan Vos en, vooral, het einde van dat huwelijk. Het is niet de bedoeling om een afgewogen, gebalanceerd beeld te geven. Dit is gewoon een mannenboek over echtscheiden.

Daan Vos is 49 jaar. Hij heeft een heftige scheiding doorgemaakt. Daan vindt dat je altijd iets positiefs kunt halen uit de dingen die je meemaakt. Zelfs uit zijn scheiding en zijn hexenjacht. Daan woont inmiddels samen met zijn derde vrouw van wie hij vurig hoopt dat zij nooit zijn tweede hex zal worden. Naar de website van Hexenjacht →

De gekooide recherche - Michiel PrincenDE GEKOOIDE RECHERCHE – Michiel Princen                 Het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse opsporing

Vijftien jaar lang was Michiel Princen (1968) onderzoeksjournalist voor De Telegraaf, Peter R. de Vries en FEM Business. In 2004 maakte hij de bijzondere overstap naar de financiële recherche van de Amsterdamse politie. Princen werkt mee aan rechercheonderzoeken naar witwassen, oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte binnen de georganiseerde criminaliteit en de ‘bovenwereld’. Behalve de zichtbare successen ziet hij ook talrijke bottlenecks en zwakke plekken binnen de opsporing. Daarnaast constateert hij hoe de sociale cultuur binnen de politie de eigen slagvaardigheid schaadt en hoe de organisatie zichzelf dwarszit in de uitoefening van haar taken: misdrijven oplossen en de criminaliteit beheersen.

Broddelwerk - WagenaarBRODDELWERK – W.A. Wagenaar                                    Over geklungel in het strafrechtelijk onderzoek

In het strafrechtelijke onderzoek wordt regelmatig onnodig broddelwerk afgeleverd door de politie, door het Openbaar Ministerie, maar ook door internationale opsporingsorganisaties. Denk aan de vreemde en misleidende wijze waarop de Nederlandse politie van verhoren processen-verbaal maakt. De problemen die hierdoor ontstaan zijn groot: als rechters het broddelwerk aanvaarden, kunnen onschuldigen veroordeeld worden of kunnen zware misdadigers de dans ontspringen. De slotconclusie is dat broddelwerk onze rechtszekerheid bedreigt. Aangezien de rechter dat gelaten aanvaardt, wordt het tijd dat de politiek ingrijpt door middel van nieuwe wetgeving.

De ware toedracht - Ton DerksenDE WARE TOEDRACHT – Ton Derksen                 Praktische wetenschapsfilosofie voor waarheidszoekers

Officieren van justitie, strafrechters en politierechercheurs doen aan waarheidsvinding. Daartoe moeten ze eerst waarheid zoeken. Omdat genoemde waarheidszoekers (doorgaans) geen empirisch wetenschappelijke opleiding hebben, volgen ze ongemerkt de alledaagse regels van waarheidsvinding. Die regels werken in het leven van alledag heel aardig. In de strafrechtcontext schieten die regels echter te kort. Derksen bespreekt de tekortkomingen en valkuilen van de alledaagse praktijk van waarheidsvinding. Aan de hand van voorbeelden laat hij zien hoe onbegrip van die valkuilen de waarheidsvinding in vele rechtszaken tot loterij heeft gemaakt.

Het OMin de foutHET O.M. IN DE FOUT Ton Derksen                          94 structurele missers

Iedereen maakt wel eens een fout, maar bij het Openbaar Ministerie (OM) is meer aan de hand. Openbare aanklagers maken opvallend veel fouten, vooral in moordzaken. Derksen analyseert het optreden van het OM in de Schiedammer Parkmoord, de zaak Lucia de B., de zaak Sweeny, de zaak Henk H. en de Deventer moordzaak. Hij constateert zeven mega-manco’s: het OM debiteert onwaarheden, houdt informatie achter, raapt willekeurige feiten bij elkaar, maakt cruciale argumentatiefouten, staat niet open voor kritiek en laat zich leiden door het Magische Oog: de overtuiging dat men de waarheid al heeft ‘gezien’ voordat deze vaststaat. Door deze fouten bestaat ernstige twijfel over de juistheid van de veroordelingen.

VADERINSTINCT – Hans Boland

Nog geen twintig jaar oud trouwt de hoofdpersoon omdat zijn vriendin een kind wil, in een samenleving waarin bewust ongehuwde moeders nog niet bestaan. Het flowerpowerhuwelijk loopt uit op een vechtscheiding die van veel langere duur zal blijken dan het huwelijk zelf. Zoals in vroegere tijden van de ‘ontrouwe’ vrouw de kinderen – en daarmee ook de kleinkinderen – werden afgepakt is het nu de ‘ontrouwe’ man die met deze straf wordt geconfronteerd. Vaderinstinct is een kwetsbaar en intiem verhaal van een vader die de strijd om zijn zoon – en kleinzoon – niet opgeeft.