Familierechter: houd je nu simpelweg eens aan de wet!

Facebooktwitterlinkedinmail

Het zijn er vele duizenden en hun aantal neemt alleen maar toe: vaders en steeds meer moeders die na een scheiding het contact met hun kinderen verliezen en geen deel meer uitmaken van hun leven. Niet omdat ze daarvoor kiezen, maar omdat de ex-partner dat contact bewust tegenwerkt en de kinderen met list en bedrog weghoudt bij de andere ouder. Vaak jarenlang! Hoe kan het dat een ouder zoveel macht heeft, dat die de andere ouder volledig kan buitensluiten? Het antwoord is even simpel als verontrustend: gewoon omdat het kan, want de familierechter grijpt niet in!

Recht op onbelemmerd contact met beide ouders

Kinderen hebben recht op verzorging en opvoeding door beide ouders, ook na een scheiding. Dit recht op gelijkwaardig ouderschap is vastgelegd in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. In de wet staat ook dat ouders waar de kinderen niet wonen – in Nederland is dat bijna altijd de vader – niet alleen het recht op, maar zelfs de plicht tot omgang hebben. Ook als die ouder niet het ouderlijk gezag heeft. Dit dient het belang van kinderen en moet waarborgen dat zij – ook na een scheiding – onbelemmerd contact kunnen hebben met beide ouders en zich kunnen ontwikkelen tot stabiele en gezonde volwassenen. Daar is niet alleen het kind zelf, maar onze hele maatschappij mee gediend! Tot zover de theorie.

De praktijk laat iets heel anders zien en steeds vaker komen er schrijnende verhalen naar buiten die deze misstanden bij jeugdzorg en in het familierecht bevestigen. Vaders zijn nog steeds de grote verliezer in omgangskwesties. In mijn vorige blog haalde ik recente mediaberichten aan over rancuneuze moeders (en een klein percentage vaders) die ongehinderd hun kinderen weghouden bij de andere ouder. De rechterlijke macht grijpt niet in, want dat zou in het nadeel van kinderen zijn…

Practice what you preach!

Ingezonden brief NRC.nl

Opmerkelijk is dat familierechters dit beeld niet herkennen. Dat zeggen ze in een ingezonden brief (zie afbeelding) naar aanleiding van het opinieartikel ‘Stel vaderverstoting strafbaar’ door NRC.nl. ‘Zij stellen te allen tijde het belang van het kind voorop‘. Dat klinkt prachtig en wie kan daar op tegen zijn? Maar het wordt gebruikt als goedkoop argument om een ouder – meestal de vader – zonder goede reden de omgang met zijn kind te ontzeggen. Dat is niet in het belang van het kind, maar wel wat er op grote schaal gebeurt. En het uitgebreid instrumentarium, variërend van hulp tot dwang, waarover rechters volgens de ingezonden brief kunnen beschikken als een ouder niet meewerkt, wordt – in de praktijk – zelden ingezet.

Aan de andere kant zou er volgens hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek ‘een kentering zichtbaar zijn, dat rechters nu strenger optreden tegen een moeder die niet meewerkt’. Dat zegt hij in de Volkskrant van vandaag. Dat is hoopvol, maar eerst zien dan geloven!

Dus, kom op familierechters! Stop met dralen, draaien en niets doen en neem beslissingen die daadwerkelijk in het belang zijn van kinderen! Houd je simpelweg aan de wet! Als een kind gedwongen wordt om een eens geliefde ouder buiten te sluiten, is dat bijzonder schadelijk en wordt dat gezien als een ernstige vorm van kindermishandeling. Wie wil daar aan meewerken?

Bronnen:

Nederlands Jeugd Instituut

Kinderrechten.nl

11 gedachten over “Familierechter: houd je nu simpelweg eens aan de wet!

 1. Het tuig van de Staat weet EXACT wat ze doen.

  Er zijn echter enorme agenda’s die deze zaak bepalen:
  – Er is een langjarige campagne vanuit de Staat gaande om ouderlijk gezag steeds verder te ondermijnen. Door vaders eerst uit te schakelen, en vaders hebben de facto geen rechten op dit moment, worden uiteindelijk ook de moeders kwetsbaar.
  – De feministische agenda: het hele Staatsapparaat is (doelbewust) vergeven van boze vrouwtjes die helemaal gehersenspoeld zijn met vuil van de Dworkins, de Steinems, en al dat andere communistische gajes. Die dametjes zitten nu hun gif over mannen en gezinnen uit te rollen vanuit hun staatsposities.
  – Er worden MILJARDEN verdient met het vernietigen van gezinnen, en het verkrachten van vaders.

  We moeten ook goed begrijpen, dat dit géén Nederlands, maar een Internationaal probleem is: de Staat der Nederlanden is al lang opgegaan in een informele Westerse regering: Bilderbergers, Le Cercle, de CFR, de Trilaterals, etc. Al dit soort zaken wordt eerst in die gremia bepaald, en dan later universeel, tegerlijkertijd, in alle westerse landen uitgerold.

  ‘Onze’ politici (is er werkelijk nog iemand die geloof dat politici voor ons werken, of geinteresseerd zijn in de volkswil?!) zijn dus met handen en voeten gebonden aan de Oekazes die uit die internationale gremia komen.

 2. Er kan sprake zijn van psychopathie bij één van de ouders (heel soms zelfs bij beide ouders). En dat is waarschijnlijk bij meer “vechtscheidingen” het geval dan wie dan ook kan bevroeden. Ook omdat er helaas veel te weinig aandacht voor is. Zeker als je bedenkt dat 1 op de 20 mensen het in meer of mindere mate heeft, is het van belang dat we niet langer onze ogen ervoor sluiten. We moeten ophouden te denken dat psychopaten allemaal seriemoordenaars zijn. De meesten zullen anderen “alleen” psychisch willen vermoorden. Maar dat brengt ook ongelooflijk veel (onzichtbaar) leed met zich mee.
  Psychopathie kan bij de ouder voorkomen die de kinderen weg houdt bij de andere ouder. Maar er kan wel degelijk sprake van zijn dat de ene ouder zijn/haar kinderen tegen de zeer schadelijke invloeden van de andere ouder probeert te beschermen door de kinderen bij zich te houden. Psychopathie maakt kinderen psychisch kapot (zie boek: “Destructieve relaties op de schop” door Jan Storms), vaak zonder dat de buitenwereld het door heeft.
  Overigens is het zo dat Nederland het ‘Kinderrechtenverdrag’ heeft ondertekend, waarin staat dat ‘kindwaardig ouderschap’ boven ‘gelijkwaardig ouderschap’ staat. Helaas houdt Nederland zich daar niet echt aan. Spanje is inmiddels door het Europees hof op haar vingers getikt omdat door gelijkwaardig ouderschap, waarbij een vader zijn kind moest blijven zien en niemand naar de moeder wilde luisteren, het kind het niet heeft overleefd. Te laat dus!
  Elke scheiding die problematisch verloopt m.b.t. de kinderen zou individueel zeer kundig onderzocht moeten worden. Dat zijn we onze kinderen verplicht. Dat zou in het belang van kinderen simpelweg móeten.
  Een goede professionele jeugdbescherming, die in Nederland helaas NIET bestaat, zou kinderen dermate moeten begeleiden dat naar boven komt wat het in het belang is van het kind. Een kind zelf dient daarin ongelooflijk serieus genomen te worden. Hoe jong het ook is. We moeten kinderen niet onderschatten. Zegt het kind dingen omdat het gemanipuleerd is of omdat het daadwerkelijk bang is voor één van de ouders of zelfs misschien voor allebei? Dat achterhalen kan alleen met een daarin goed opgeleide hulpverlener waar het kind een vertrouwensband mee kan opbouwen. Contacten met een dergelijke hulpverlener moeten LOS van BEIDE ouders plaatsvinden en het kind moet de garantie krijgen dat het er recht op heeft dat dingen niet altijd met de ouders gedeeld worden. Dat kan namelijk gevaar opleveren voor het kind. Dat moet een hulpverlener zich realiseren. Psychopathie is een maatschappelijk probleem, dat zeer moeilijk zichtbaar is, behalve voor degenen die nabij de persoon staan die het heeft. Dáár zou meer aandacht voor moeten komen. Veel mensen lijden in stilte. En nogmaals voor kinderen is dat enorm schadelijk. Als daar hulpverlening bij komt die het niet gelooft, wordt de schade erger en erger. Sterker nog, de huidige hulpverlening faciliteert de psychopaat alleen maar. De jeugdhulpverlening moet ophouden missionarissen uit te hangen die zo graag zieltjes wil redden (want iedereen is toch te helpen? Wat een arrogantie en helaas is dat niet zo), dat ze totaal voorbij gaat aan degenen die echt “gered” moeten worden! Hulpverleners worden gemanipuleerd waar ze bij staan en zijn stekeblind. Met alle gevolgen (in een scheiding) van dien….

  • Dank je wel Mijke voor jouw waardevolle aanvulling. Over deze ‘huis-tuin-en-keuken-psychopathie’ die relatief veel voorkomt, is nog veel te weinig bekend. Maar het is (ook) naar mijn overtuiging idd negen van de tien keer de oorzaak van ouderverstoting. Eerder schreef ik er dit blog over.

  • Dag Mijke,

   Ik ben het helemaal met je eens. Psychopaten veroorzaken in onze maatschappij onnoemlijk veel onzichtbaar leed en zo ook in het geval van ouderverstoting. Desalniettemin zou het voor een getrainde hulpverlener helemaal niet zo moeilijk moeten zijn om een verstotende ouder te herkennen. Psychopaten die aan ouderverstoting doen zijn in ieder geval niet origineel in hun werkwijze en zelfs uitermate voorspelbaar. Voor leken omstanders – die door een psychopaat zijn gemanipuleerd en op een later moment tot inzicht komen – geldt wat mij betreft ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ … zet je schaamte opzij, schroom niet en onderneem actie.

   Hartelijke groeten,
   Ingeborg Steijlen

  • psychopaten, Zoals je ze of zij of hem of hen wilt kunnen noemen is sympathie verzoeken voor een stigma. Je vraagt daarbij sympatie voor je uitleg bij mensen die ver weg staan, maar in een beeldvorming daar geen positief beeld aan toekennen na je boodschap. Je spreekt de onderbuik aan. Daarbij mag je je ook realiseren, dat niet elk dekseltje op het zelfde potje past. Er altijd 2 zijn die vechten. Desnoods naar de verkeerde. En daardoor niet voor hun kinderen. Waarmee ik wil zeggen, als iets niet mag, betekend dat nog niet dat het goed is dat het niet mag, maar het kan wel. En als dat niet goed is, dan doe er wat aan. En wacht niet op een dwaze rechter iets doet. Die werkelijk alleen maar aan zich zelf denkt, de deskundigheid boven de jeugdwet te honorereren. Zolang ze me vullen met zorgen, geloof ik liever die zogenaamde deskundige. Die het schoothondje is van de verzorgende ouder. Laat het mij dan maar zelf opknappen. Ook al past het deskseltje niet, is ooit gebleken. Heeft niks met pychopaten te maken. Is namelijk niks meer dan psycho praat. Ouderschap is fucking moeilijk. Net zo belangrijk is daarbij de kinderen en ook elkaar het beste te gunnen. En je zelf daarin ondergeschikt kunt zijn. Wil je niet ook van kinderen scheiden. Is toch echt elkaar proberen te vinden, in de opvoeding, de kortste weg. Desnoods met mariachi. Of een batman pak aan. Of als sinterklaas. Sttt. Niet verder vertellen.

 3. Het wachten is op een reactie van de werkgroep van familierechters. Herken ouderverstoting heeft hen een reactie gestuurd op de ingezonden brief. Het wordt tijd dat het familierecht gaat praten met ervaringsdeskundigen, zodat de situatie verbeterd kan worden.

  • Heeft geen zin, want ze roleren, je moet ze blijven informeren. Rechtbank rotterdam, Vrijdag middag, half vier, 20 minuten, jeugdzorg rapporteert en ouders sidderen van leed door de ontwichtingen? Naar wie luister je? 20 minuten! Volgende….. Dat is de realiteit. Aan de lopende band. 32000 stuks per jaar, meer dan 50.000 rechtzaken. Bam bam 7800 euro, bam 48000 euro. bam gesloten jeugdhulp 2 ton, bam, bam. Markt, mensen en kinderen vermarkten. Meer is het niet. En sinds 2015 zelfs aanbesteed. En volledig gedragen door een schadelijk monoloog.

 4. En niet alleen dat ze geen dwangsom opleggen maar ook anderszins draaien ze hun hand er niet voor om om de verstoten ouder met allerlei beledigingen en leugens te raken, waarmee ze de helft van de identiteit van de betrokken kinderen proberen te vernietigen.
  https://youtu.be/zsnJokKq4kE

 5. Deze blog gaat nu rechtstreeks naar MR Koek, hoofd rechtbank Breda. Deze dame kijkt namelijk erg vies bij het woord ouderverstoting.
  Het bestaat volgens haar natuurlijk niet. Tevens wil zij niet weten welke schade familierechters aanrichten.
  Nu lopen er juist bij deze rechtbank diverse pilots, die een positieve verandering zouden moeten brengen. Sterker nog; zelfs op televisie heeft een Mr. van Leuven over het grote succes; de kindercurator.
  In een brief februari 2017 aan de Tweede Kamer durft het Ministerie van V&J de politiek zand in de oogjes te strooien door eveneens met dit succes te komen.
  En dan hebben we het nog niet eens over het ZONMW project van 7,5 ton subsidie dat ook loopt bij deze rechtbank. Als het goed is zijn de rechters, met alle ketenpartners, gezellig eens per maand uitgebreid wezen lunchen, 1,5 jaar lang om bijgeschoold te worden op het gebied van ouderverstoting.

  Daar mag je wat van verwachten, toch?

  Nou, mooi niet en ik zie het ook niet terug in de uitspraken. Maar ja, dat kan een vertekend beeld zijn bij mij, want ik heb natuurlijk enkel contact met verstoten ouders, waarbij de rechter (!) een zeer actieve rol heeft gespeeld.

  Dus dacht ik zo om de familierecht uitspraken, gerelateerd aan scheiding, sinds januari 2016 op te vragen. Hoe kan ik anders nagaan of al die initiatieven ook werken?

  Nou, Mr Koek is niet geamuseerd en weigert tot op de dag van vandaag iedere vorm van inzage.
  Derhalve zijn rechters niet te controleren, want al hoewel de uistpraken openbaar zijn (staat op de beschikking) in de praktijk zijn die het niet.

  Rechters doen lekker waar ze zin in hebben. Leggen met het grootste gemak de wet naast zich neer. Rechters (MR B Prenger zeer zeker) doen lekker waar ze zin in hebben.

  Dat moet stoppen! Maar hoe?!

 6. Omdat rechters de onwillige ouder vaak geen dwangsom oplegt als het kind aangeeft ‘rust’ te willen, werkt deze ouderverstoting juist in de hand. Vaak duurt het onderzoek van de RvdK zó lang dat PAS (ouderverstoting) al wortels heeft geschoten. De aanleiding voor de problematiek tussen ouders wordt nimmer, noch door rechter, noch door de Raad onderzocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.