Ouderverstoting uit de taboesfeer

Foto ANP

‘De rechter moet omgangsregelingen van kinderen met gescheiden ouders beter controleren en ouderverstoting strafbaar stellen’ bepleit advocaat Richard van der Weide, die zelf zijn kinderen door een vechtscheiding al jaren niet heeft gezien. Met een opiniestuk in NRC wil hij een lans breken voor alle kinderen die worden weggehouden van hun vader ‘met leugens en bedrog omdat moeder haar rancune geen plaats kan geven’. Volgens Van der Weide wordt in zo’n situatie niet ingegrepen door de rechterlijke macht en jeugdzorg, omdat zij van mening zijn dat dit in het nadeel is van de kinderen. ‘Dat leidt ertoe dat moeders in dit land hun macht straffeloos kunnen misbruiken en daar zijn de kinderen én de vader ernstig de dupe van.’

De Nederlandse wet zegt niets over hoe de zorg voor minderjarige kinderen na een scheiding moet worden geregeld. Volgens Van der Weide krijgt minimaal acht op de tien kinderen het hoofdverblijf bij de moeder en de vader een omgangsregeling. Wanneer er conflicten ontstaan over de scheiding of omgang, zet dat ‘gat in de wet’ de deur wagenwijd open voor misbruik door rancuneuze moeders. Kinderen worden ingezet om de ex-partner financieel te chanteren, te beschadigen en demoniseren, niet zelden ‘ondersteund’ door valse aangiften van mishandeling of seksueel misbruik, zegt Van der Weide.

Rechter en jeugdzorg grijpen niet in

Het kan zover gaan dat er sprake is van ouderverstoting: de kinderen kunnen en mogen hun vader niet meer zien. ‘De moeder zet de kinderen in als ‘pion’ en kanaliseert haar wrok over de ex-partner via de kinderen.’ Dit gedrag wordt zelden bestraft, terwijl ouderverstoting door experts wordt gezien als een ernstige vorm van kindermishandeling. De rechter en jeugdzorg kiezen volgens Van der Weide voor de weg van de minste weerstand en laten de situatie zoals die is. De gedachte is dan: ‘jammer dat er geen contact meer met de vader is, maar in het belang van rust voor de kinderen laten we het maar zo.’ Echter deze rust is een schijnoplossing want ouderverstoting stopt daarmee niet. Kinderen die geen onbevangen contact kunnen hebben met beide ouders worden belemmerd in hun ontwikkeling en raken, vaak voor de rest van hun leven, ernstig beschadigd. Net als de kinderen van Frans.

Beeld uit TV uitzending van De Vijfde Dag

Zijn wraakzuchtige ex bediende zich ruim elf jaar geleden ook – ongestraft – van deze praktijken. Niet alleen de familierechter en de instanties sloegen de plank volledig mis, maar ook de politie en het Openbaar Ministerie. De rechercheurs van het korps Zeeland-West-Brabant moedigden de ex zelfs aan om valse aangiften te doen tegen vader Frans. En de officier van justitie die nieuw op de zaak kwam, schaarde zich – niet gehinderd door enige kennis van zaken – pal achter de liegende ex. Dit onder het mom dat Keulen en Van Aken ook niet op een dag zijn gebouwd.

Stel ouderverstoting strafbaar

In het opiniestuk komt Van der Weide met verschillende oplossingen en pleit hij voor een duidelijk, begrenzend signaal van de wetgever, zodat wraakzuchtige moeders (en vaders, want die zijn er – hoewel ver in de minderheid – natuurlijk ook) het wel uit hun hoofd laten om de kinderen in te zetten om de ex-partner te chanteren en te beschadigen.

Ouderverstoting in de media

Naast het opiniestuk in de NRC kwam advocaat en ervaringsdeskundige Van der Weide afgelopen week ook aan het woord in RTL-Late Night en Hart van Nederland waar hij opkomt voor de positie van (gescheiden) vaders en bepleit dat ouderverstoting strafbaar gesteld moet worden.

Omroep RTV Oost besteedde eveneens aandacht aan deze (grote) groep vaders die door hun ex-partner uit het leven van hun kinderen zijn gewerkt. In een serie van drie korte documentaires wordt deze problematiek helder en integer in beeld gebracht. Bekijk de afleveringen:

Foto RTV Oost

Deel 1 – Hoe falende instanties gescheiden vaders tot wanhoop drijven

Deel 2 – Bij vechtscheidingen worden onderlinge beschuldigingen nauwelijks onderzocht

Deel 3 – Dwaze vaders verliezen contact met kind, omdat moeder niet meewerkt

Kamervragen

Naar aanleiding van de uitzendingen van RTV Oost hebben Kamerleden vragen gesteld aan de minister over ‘het systeem’ en de gang van zaken rondom – het belemmeren van – omgang tussen gescheiden vaders en hun kinderen. Om de problematiek uiteindelijk in de Tweede Kamer behandeld te krijgen, heeft een van de vaders uit de uitzending een Manifest Ouderverstoting gemaakt voor het wederzijdse recht van het kind op omgang met beide ouders. Hiervoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Steun dit initiatief door de petitie te tekenen (en te delen). En denk nou niet ‘laat maar, want dit is de ver van mijn bed show’; dit kan iedere vader en moeder in Nederland overkomen!

Hartelijk dank voor de steun, namens alle verstoten ouders en hun kinderen.

Bronnen:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

15 reacties op “Ouderverstoting uit de taboesfeer

 1. Na 5 jaren zijn we weer ‘onder toezicht’ (OT) gesteld. Moeder begon in ’12 met valse aangiftes om de omgangsregeling te frustreren. Overtuigd van haar gelijk krijgt mijn zoon loyaliteitsproblematiek. Pas na dwangsommen en onderzoek door de RvdK werd de omgang hersteld (’14). Toen OT afliep begon hetzelfde opnieuw , maar nu is mijn zoon 12 en wordt gehoord door de rechter. Hij kampt nu met een gespleten loyaliteit en tekenen van PAS (ouderverstoting) en wil nu, naar eigen zeggen, zijn vader nooit meer zien. Hoe kun je dit als hoogopgeleide vrouw, voor vrouwelijke ‘kracht’ en vrouwenrechten opkomende ‘hoogleraar’ en moeder doen…? Terwijl je weet dat de gevolgen op latere leeftijd ernstig zijn hechtings-problematiek of mentale problemen voor het kind van minder bang dan rancune en haat. Vooral rechters blijken de wet te negeren en schrijven, tegen beter weten in, herstel van de ouderlijke communicatie voor, die het kind moet helpen contactherstel met de vader te bewerkstelligen. Ondertussen negerend dat deze vorm van kindermishandeling één van de ernstigste misdrijven is die een kind kan overkomen! Het zal je kind maar overkomen terwijl je als vader altijd met argusogen wordt bekeken: een kind zal de waarheid wel zeggen? Helaas wordt in dit soort gevallen waarheidsvinding genegeerd en zijn kind en vader de dupe met alle (mentale) gevolgen te spijt. Tijd dat de wet hierin voorziet!

 2. Het is te triest voor woorden allemaal. Ik zelf heb er ook mee te maken (jammer genoeg)

  Jeugdzorg (CJG/Safe-team/veiligthuis. Het voormalige bureau jeugdzorg alleen dan opgesplitst) ze doen niks, ze zeggen dan vrijwillige kader, kunnen wij niets doen. Ze geven aan : het enige wat u kunt doen is naar de rechtbank. Het is zelfs nu zo dat het zover is geëscaleerd dat de Raad van de kinderbescherming erbij is gehaald en dat er een onderzoek gaat plaats vinden (we zijn dan al wel bijna 2 jaar verder) ach zijn maar kinderen toch? Ja daarom knok ik als vader van 2 zoons er zo voor dat er een keer rust gaat komen, maar helaas ik word alleen maar tegengewerkt. Ooit van hoor en weder hoor gehoord ? Nee joh ben je gek. We luisteren alleen maar naar de moeder. En vaders worden niet gehoord, laat staan dat we daar wat aan gaan doen.

  Even voor de duidelijkheid: Er worden zo’n 16000 kinderen per jaar geconfronteerd met een vechtscheiding en waarvan zo’n ruim 10000 kinderen uit huis geplaatst worden.

  Nederland is koploper hierin.

  Wanneer worden vaders eens gehoord ?

  Ik zelf ben al een tijd bezig om een eigen stekkie te vinden waar ik m’n zoons kan ontvangen, maar helaas zo’n 7 jaar ingeschreven als woningzoekende en nog steeds geen eigen woning. En niemand kan je helpen. En nee ik kom niet in aanmerking voor een urgentie, oh ja ik heb ook een torenhoge schuld uit het huwelijk en 2 rechtszaken achter de boeg (wat enkele duizenden euro’s heeft gekost) en er weer 2 rechtszaken aankomen en weer aangespannen door ex, gaat weer enkele duizenden euro’s kosten.

  Hoe ziet mijn toekomst eruit? Ik weet het niet ! Mijn ex is bezig mij kapot te maken en manipuleert mijn kinderen en jeugdzorg doet niks! Het scheelt dat ik niet de enige vader ben hier in deze.

  Een verdrietige vader

 3. Het is verschrikkelijk wat boosaardige exen en hun familie in naam der wet mogen liegen en aanrichten.
  Ik ben er zeer voor dat dit in de toekomst bestraft wordt.Liefst met terugwerkende kracht.Omdat exen er soms hun levenstaak van maken en jaren na hun scheiding onverminderd volhouden.

  Als men objectief naar de rechtelijke beslissingen kijkt dan gaat er heel veel mis.
  Misschien dat politie West Brabant /Zeeland het meest opvalt .
  Omdat jullie zo aan de weg getimmerd hebben met vader Frans.
  Ook ik ben veroordeeld omdat ik de karaktermoord op mijn zoon wilde stoppen.
  Het bewijs waarmee ik aan kon tonen dat de ex over zaken loog werd gewoon van tafel geveegd.Die leugens heten sociale informatie. Die blijven in het dossier staan.
  Ik heb het allemaal bewaard.
  Hopelijk krijgen de kinderen in de toekomst wel de mogelijkheid om normaal met hun vaders om te kunnen gaan .
  De indoctrinatie van kinderen is misdadig in mijn ogen.
  Vaak zij moeders al begonnen met indoctinatie lang voor hun definitieve scheiding.
  Hopelijk wordt de toekomst eerlijker en beter .

 4. Als je als ouder je kind niet ziet of mag zien, is het belangrijk, dat je het kind af en toe laat weten, dat je van hem of haar houdt en dat de deur altijd open staat. Dit is beter, dan de andere ouder voor het gerecht te slepen en te criminaliseren. Als kind hou je automatisch van beide ouders. Het helpt niet als je vader je moeder tot misdadiger maakt of andersom. Als het kind volwassen is kan het met steun van goede mensen (vrienden, hulpverleners, God) zelf contact opnemen met allebei de ouders als het daaraan toe is. Niet forceren en niet criminaliseren. Ik ben zelf een dochter uit zo’n situatie en ik hou van allebei mijn ouders, ook al hadden zij een vechtscheiding. Nu heb ik ook contact met allebei mijn ouders.

  • Dat ben ik ook . Als je heel lang hoort dat je vader niet deugt.
   Dan is de schade heel vaak onherstelbaar.
   Ook als de kinderen volwassen zijn . Boosaardige exen moeten gestopt worden is mijn mening.
   Dan hoeven kinderen niet zonder vaders te leven.

 5. Het moet niet strafbaar worden. Als kinderen volwassen zijn kunnen ze gewoon naar beide ouders toegaan: uit eigen vrije wil en keuze. Ze zitten dan namelijk niet meer onder ouderlijk gezag van één van beide (of allebei) en zijn dus vrijer om het heft in eigen hand te nemen. Het is niet goed voor kinderen als 1 van beide ouders gestraft wordt, omdat dit ook gewoon maar een zondaar is, die eigenlijk gewoon hulp nodig heeft. Dan kan zo’n kind zich extra schuldig gaan voelen, omdat dat ook wel weet, dat die ouder psychisch onmachtig is en beter tot inkeer kan komen door liefde en daardoor uit vrije wil hulp leren aanvaarden en het kind leren in de waarde te laten. Het blijft wel je vader of moeder, hoe erg zijn of haar fouten ook zijn.

  • Ouderverstoting is kindermishandeling en mishandeling is nog altijd strafbaar. Juist die eigen vrije keuze zoals jij die noemt, ontbreekt bij kinderen die ouderverstoting meemaken. Ze raken extreem loyaal aan de verstotende en dus mishandelende ouder en dat kan tot ver in de volwassenheid blijven voortduren. En ‘inkeer door liefde’? Ouders die hun kind weghouden bij de andere ouder zijn vervuld van haat van top tot teen en kennen geen greintje liefde. Ze zijn blind voor alles om zich heen en hebben nog maar 1 doel voor ogen: vernietiging van de andere ouder ook al gaat dat ten koste van het kind. Ze vernietigen daarmee ook de ziel van het kind en zoiets zou nooit ongestraft mogen gebeuren. Het wordt tijd dat dit eens echt strafbaar wordt gesteld én dat het dan ook goed gehandhaafd wordt!

   • Dag Jasmijn, ik kan het niet méér met je eens zijn.
    Ouderverstoting is een zeer geniepige en uitermate ernstige vorm van kindermishandeling, afgedekt door een buitenkantje van aardigheid, gezelligheid, deugdzaamheid en meer van dat soort toneel.
    Verstotende ouders maken anderen wijs dat ze graag vredig willen wonen en leven. Intussen is het voor hen een eerste levensbehoefte om – zonder dat het de omstanders opvalt – te stoken, te pesten en te mishandelen.
    Het wordt tijd dat daar wettelijk gezien paal en perk aan wordt gesteld en dat omstanders hun ogen eens gaan openen. Het is belangrijk dat omstanders hun comfortzone gaan verlaten en gaan inzien dat niet alles is wat het lijkt.
    Sterker nog, dat het misselijkmakend niet is wat het lijkt. Geen pretje om dat als omstander tot je door te laten dringen, maar wel héél erg belangrijk om niet medeplichtig te worden.
    Jasmijn, een dezer dagen valt je boek ‘de narcistische wereld ontvlucht’ bij mij in de bus. Ik kijk er naar uit!

    Hartelijke groeten,
    Ingeborg Steijlen

  • Ik ben er inderdaad ook niet voor om ouders te straffen. Wel ‘rechters’, ‘advocaten’, ‘politie’, Jeugd’zorg’, de Kinder’bescherming’, kortom, al het tuig dat kapitalen verdient met deze ellende.

   Wat een schorem.

   Het systeem moet vrouwen gewoon niet in staat stellen tot PAS en kinderroof, that’s all.

 6. Geachte,
  Het klopt wat geschreven straat. De Ex waar ik deze levenservaring aam te danken heb, heeft met behulp van onwetenden ( politie met name ). Politie die tegen mij aangeeft, geen smaadaangifte in behandeling te nemen. Wel van mijn ex-vrouw een aangifte behandeld zonder enig onderzoek of het verhaal op waarheid is gebaseerd ! Na 3 jaar en een rapport van R. Horselenberg universiteit Maastricht. Met tekst dat de dames niet naar waarheid verklaren!!! Tevens vermeld dat de EX- vrouw al vanaf 1996 de vorige ex-man beschuldigde van misbruik van zijn dochter Z.K.

  De hulporganisaties: Waardeloos . Dochter heeft nu PAS syndroom.
  Een nieuwe klant voor jeugdzorg in de toekomst.

  Dit artikel klopt helemaal!!
  Diep respect voor de schrijver hiervan om de woorden te vinden.
  Ik vind alleen diepe boosheid/ wraak/ en nog veel meer… Extreem gevoel.

 7. Mijn naam is Lulzim Laci !!
  Al 3 jaar ben ik aan het vechten om mijn dochter van bijna 9 jaar te zien en het contact te herstellen en de moeder blijft haar negatief beïnvloeden en bang maken van mij!!
  Ik ben van mening dat dit niet moet kunnen en dat deze moeders gewoon aangepakt moeten worden en gestraft moeten worden omdat ze spotten met de emoties van de vader en de emoties van het kind en dat is triest !!!
  Nederland maak aub werk hiervan en drijf de vaders niet in wanhoop!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *