Grote Brabantse jeugdzorgaanbieder wuift tuchtrechtelijke uitspraak weg

Facebooktwitterlinkedinmail

De toezeggingen op de website zijn veelbelovend. Jeugdzorgaanbieder Juzt presenteert zich als specialist in complexe gezinsproblematiek en onderscheidt zich door gefundeerde kennis en kunde rondom systemisch werken, hechting- en trauma- problematiek en (kind)veiligheidsrisico’s. De professionals – Juzt noemt ze de ‘deskundige voorbijgangers’ – bekijken de problemen vanuit de context waarin ze ontstaan en in stand worden gehouden. Heel ambitieus en hoopgevend, maar onze ervaring is dat dit in de verste verte niet wordt waargemaakt.

Een van die deskundige voorbijgangers, een jeugdpsycholoog, werd eind vorig jaar door het College van Beroep NIP – Nederlands Instituut voor Psychologen – (tuchtcollege) berispt. Die oordeelde in hoger beroep dat zij in een traject begeleide omgang tussen mijn man Frans en zijn twee kinderen ernstig tekort geschoten was. In een blog dat ik hier eerder over schreef lees je wat haar wordt verweten en waarom zij deze complexe zaak, waar ook ouderverstoting speelt, volgens het tuchtcollege beter niet had kunnen aannemen. Dat blog sluit af met de vraag wie hier iets van gaat leren. Want dat was de bedoeling van onze klachten. Niet om deze psycholoog aan de schandpaal te nagelen, maar om de organisatie een spiegel voor te houden. De ‘gefundeerde kennis en kunde’ voor dit soort zaken heeft Juzt beslist niet in huis en door geen hulp te bieden aan kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd door ouderverstoting, is Juzt medeplichtig aan geestelijke kindermishandeling!

In hun kuif gepikt

Maar Juzt wil niet in de spiegel kijken en al helemaal niks leren. Diep beledigd zijn ze, want hoe durven wij én het tuchtcollege hun deskundigheid in twijfel te trekken! Dat was ongeveer de strekking van het gesprek dat wij kortgeleden hadden met de (interim) bestuurder van Juzt, de jeugdpsycholoog en… hun advocaat. Wij waren daarvoor uitgenodigd nadat we, maanden na de uitspraak van het tuchtcollege, aan Juzt toch eens wat vragen hadden gesteld. Waren er intern verbetermaatregelen genomen? Had Juzt de rechtbank op de hoogte gesteld van de opgelegde maatregelen aan de jeugdpsycholoog die pas tijdens de tuchtprocedure bekende dat zij nooit eerder een dergelijke onderzoeksopdracht voor de rechtbank had uitgevoerd? Zijn de kinderen van Frans en hun moeder geïnformeerd dat er – achteraf bezien – in het traject fouten zijn gemaakt en dat de kinderen niet de hulp hebben gekregen die ze nodig hadden? En, wat gaat jeugdzorgaanbieder Juzt alsnog voor deze kinderen doen?

Juzt weet het beter dan het tuchtcollege

De bestuurder heeft niet het fatsoen en de volwassenheid om zelf het gesprek te beginnen. Ook niet om excuses te maken of op een andere manier aan te geven dat hij betreurt wat er is misgegaan in zijn organisatie. Die twijfelachtige eer krijgt de advocaat en niet gehinderd door enige kennis van zaken stelt hij onder andere (citaat): ‘De vraag is hoe het in hoger beroep is gegaan en tot welk oordeel de tuchtrechter daar uiteindelijk is gekomen. Daar hebben wij toch wel een wat ander gevoel over’. Daarna komen er nog heel veel woorden die erop neerkomen dat Juzt de berisping verwerpt en helemaal niet twijfelt aan de deskundigheid van de psycholoog, maar kennelijk wel aan het College van Beroep!

De advocaat geeft verder schoorvoetend toe dat Juzt de eerder opgelegde waarschuwing door het College van Toezicht NIP over de ondermaatse rapportage aan de rechtbank wel accepteert. De psycholoog ziet haar fouten in en intern zijn de procedures voor verslaglegging en voor rapportages aan de rechtbank aangescherpt. Prachtig, maar dit is een lang gepasseerd station en niet de aanleiding voor dit gesprek.

Berisping wordt ontkend

Juzt doet dus alsof de berisping niet bestaat en dat wordt het hele verdere gesprek volgehouden! De doofpot tactiek, proberen een rookgordijn op te trekken met juridisch gewauwel, stug blijven ontkennen en dan maar hopen dat het overwaait. Dat hebben we vaker gezien bij overheids­instanties die met hun eigen falen worden geconfronteerd. Zo maakte het openbaar ministerie op televisie professor Peter Van Koppen uit voor leugenaar en wordt zijn wetenschappelijke rapport met de vaststelling dat de aangiftes die de ex van Frans tegen hem deed ontegenzeggelijk vals waren ontkend! Het openbaar ministerie was zelf te laf om onderzoek naar de aangiftes te doen, maar ontkent vervolgens het oordeel van een zeer gerespecteerde partij, als dat niet in hun straatje past. Daar riekt het bij Juzt ook naar.

Geen oog voor ouderverstoting

Over de essentie van onze klachten, dat de psycholoog totaal geen oog had voor de ouderverstotings­problematiek bij de kinderen van Frans omdat ze die expertise mist, wel vaststelde dat de kinderen ‘iets van’ hulp nodig hadden, maar vervolgens niets deed, wil Juzt niet praten. Als wij ze confronteren met de gevolgen van hun fouten en dat de kinderen daardoor ernstig zijn benadeeld, reageren ze verontwaardigd dat Juzt niet verantwoordelijk is voor wat er met de kinderen is gebeurd… Ook wil Juzt niets weten van enige maatschappelijk verantwoordelijkheid die je als jeugdzorgaanbieder naar ons idee hebt.

Zo heeft een gesprek natuurlijk geen zin.

Juzt heeft nauwelijks verbetermaatregelen genomen en de psycholoog voelt niets voor bijscholing, aanvullende training en externe supervisie zoals haar door het tuchtcollege dringend is geadviseerd. Ook vindt Juzt het niet haar taak om, nu achteraf blijkt dat er fouten zijn gemaakt, met de kinderen van Frans in gesprek te gaan (ze zijn 19 en bijna 21, daar kun je volgens mij prima mee praten), ze uit te leggen wat er is misgegaan en te kijken of Juzt misschien nog iets voor ze kan betekenen. Nee zeg, het idee alleen al! Wel zal Juzt de uitspraken van het tuchtcollege naar de rechtbank sturen, maar… zeggen ze er meteen bij, wat moet de rechtbank daar nog mee? Wij krijgen, ondanks ons verzoek, geen kopie van de brief aan de rechtbank…

Oordeel tuchtcollege straalt af op de hele organisatie

Het is ontluisterend om te zien hoe de bestuurder van een van de grotere jeugdzorgaanbieders in ons land omgaat met klachten en zich gedraagt als een verongelijkt kind. Vooral druk met zichzelf en het eigen gelijk, zich verschuilend achter regeltjes en procedures en totaal geen oog voor de verstrekkende gevolgen van hun ondeskundig handelen. Zouden ze doorhebben dat wij een klant zijn en een (gepeperde) rekening hebben betaald voor ‘work not done’? De specialistische hulp en kwalitatieve zorg van zeer hoog niveau die wordt beloofd op de website, hebben Frans en zijn kinderen zeker niet gekregen. Dan moet je niet boos worden als we daar iets van zeggen en vervolgens ook – tot twee keer toe – gelijk krijgen van het tuchtcollege.

De bestuurder neemt geen verantwoordelijkheid voor de ondeugdelijke gang van zaken rondom de opdracht van de rechtbank voor omgang tussen Frans en zijn kinderen. Hij wil niet zien dat het vernietigende oordeel van het tuchtcollege over het ondeskundig handelen van de jeugdpsycholoog afstraalt op de hele organisatie en ook op die van de zorgmanager van de Afdeling Kind en Scheiding, die mede verantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht.

Brevet van onvermogen: contact levert niets op!

Nog even de essentie: Juzt wist dat de (thuis)situatie van de kinderen van Frans onveilig was en dat zij in hun ontwikkeling werden bedreigd als gevolg van ouderverstoting door een moeder met een – door een psycholoog vastgestelde – persoonlijkheidsstoornis. Juzt kende de context en achtergronden (de feiten!) in deze zaak. De visie van de Raad van de Kinderbescherming en de opdracht van de rechtbank waren helder: contactherstel was essentieel omdat de kinderen zich dan pas zelfstandig een beeld zouden kunnen vormen van hun vader. Hoe duidelijk kan het zijn? Toch meent Juzt het allemaal beter te weten en ziet geen enkele noodzaak voor contact, ze zeggen letterlijk: ‘het zou niets opleveren’.

‘The therapist’s primary role is to create opportunities for the child to spend time with the targeted parent in order to experience firsthand that he or she is not a dangerous person as the child has been led to believe.’                                                Uit ‘Breaking the Ties that Bind’ van Dr. Amy J. Baker

Het arrogante gedrag van Juzt en haar bestuurder is een brevet van onvermogen. Het bevestigt alleen maar het oordeel van het tuchtcollege dat Juzt inderdaad niet over de kwaliteiten en specifieke deskundigheid beschikt die nodig zijn voor opdrachten van de rechtbank in zaken waar (mogelijk) ouderverstoting speelt.

Door de berisping glashard te ontkennen, geen verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte fouten en door niets te doen voor de kinderen van Frans, denkt Juzt de zaak te hebben afgedaan. Voor ons is dat nog niet zo klip en klaar.


9 gedachten over “Grote Brabantse jeugdzorgaanbieder wuift tuchtrechtelijke uitspraak weg

 1. Heb al eerder mijn verhaal verteld op dit forum. Ik ondersteun mijn zoon omdat hij te maken heeft als vader ouderverstoting, met zeer valse voorwendselen, valse aangiftes. Een ex die een strafblad van fraude in de zorg heeft met 2 jaar proeftijd i en geen VOG meer kan overleggen. Inmiddels ook weer fraude heeft gepleegd bij een financiële instelling, alleen maar om mijn zoon zwaar te belasten en hem te laten zitten met de schulden. De kinderen zijn door de moeder zo van school ontvoerd vorig jaar februari 2016. Zo zijn zijn kinderen al meer dan een jaar getraumatiseerd en gehersenspoeld. Het rapport van RvK is glashelder. De eerste gezinsvoogd heeft er als OTS zeer kort opgezeten. Zij had het zeer,goed door wat er aan de hand was. Vader is volledig als de boeman neergezet. Na vertrek van de eerste gezinsvoogd is de volgende pas na maanden gekomen en ontstond een groot vacuüm. Maanden kon het manipuleren gewoon doorgaan middels de vele opgenomen dreigtelefoontjes waar de kinderen bij werden gebruikt. JBNoord, want daar heb ik het over, is vervolgens 180 graden gedraaid in haar aanpak. Moeder werd aan alle kanten geholpen, zelfs door niet objectieve rapportage naar de rechtbank. De uitspraken van de familie rechter in Lelystad liegen er niet om. Maanden heeft JBNoord niet gewerkt om het contact tussen de 2 kinderen en vader te herstellen. JBNoord is mede verantwoordelijk voor deze ouderverstoting. Zijn kinderen groeien nu op met leugens, bedrog, valse aangifte en crimineel gedrag van de moeder. Het erge is dat de moeder alle gelegenheden gebruikt mijn zoon zwart te maken. Herhaaldelijk heb ik JBNoord gevraagd hierop toe te zien en haar gedrag te stoppen. Als vader en opa, heb ik mij voorgenomen dit onrecht aan te pakken. Mijn zoon had dit in zijn eentje geestelijk niet gered. Inmiddels is de klachten brief (30 klachten) onderweg naar de commissie. Ik heb nog meer opties in petto, dat hou ik nog even voor me. Maar het is beslist noodzakelijk dat kwaadwillende ouderverstoting (van beide kanten) aangepakt dient te worden en strafbaar moet worden.

  • Aanvullend de familierechter was in haar uitspraken zeer duidelijk naar JBNoord, zij kregen wel degelijk een veeg uit de pan. Dit is gebeurde bij 2 zittingen. Wat dat betreft zie ik een tendens dat ouderverstoting zichtbaar gemaakt moet worden en aangepakt. Echter JBNoord zegt gewoon niet mee te willen werken. Een Contra Expertise is hier gerechtvaardigd.

 2. Goedemiddag,

  Verander het woordje Jutz in Opvoedpoli / Kind uit de Knel en je hebt nog meer schrijnende verhalen…

  Het vertrekpunt van RvdK e.d. is simpel: kind hoort bij zijn moeder, ongeacht de waarheid en ongeacht de schade..

 3. Ook bij Juzt geweest. ‘Ouderschap blijft’ gedaan om de omgang met mijn ex, vader van mijn dochtertje, te verbeteren. Het heeft me enorm veel energie, verdriet en ergernis gekost. Wat een onprofessionele bende is het daar! Je bewijst dat iemand de boel aan elkaar liegt, Juzt zit erbij dat mijn ex de boel aan elkaar liegt en van alles ontkent wat hij wel zegt… inderdaad…met Juzt erbij, ontkent van alles wat ik zelfs nog kan bewijzen vanuit mijn apps en ik heb Juzt bewijs gestuurd dat ex zat te liegen… en Juzt zegt doodleuk dat ik ex moet gaan vertrouwen. Op de vraag hoe ik dat moet gaan doen na al 15 jaar belogen te zijn, was het antwoord van Juzt: ‘weet ik niet. Het moet wel anders stoppen de gesprekken’.
  Vervolgens allebei een-op-een gesprek met Juzt gehad. Heb ik hele heftige doch allemaal ware dingen en gebeurtenissen verteld. Na persoonlijk gesprek met hem en hij in eerstvolgende gezamenlijke gesprek weer zit te ontkennen en laten ien dat hij daar voor zijn eigen ik zit, zegt Juzt gewoon doodleuk dat alles wat ik verteld had mijn beleving was. Hij had haar zo om zijn narcistische vinger gewonden. Probleem is niet dat iets mijn beleving is, probleem is dat zijn beleving altijd heel anders is dan de werkelijkheid. Kleine meid kwam al aantal keer met nerveus hoestje terug van vader. Bewijs was er daardoor dat het door hem kwam. Zelfs mijn huisarts zei het. Maar nee meis moest toch naar hem omdat ze anders te weinig papatijd had gehad. Werd ook letterlijk gezegd dat haar gezondheid er niet toe deed. Toen mijn meiske na 5x zo terugkomen tegen me zei ‘mama ik hoef toch volgend weekend niet naar papa’ ik zei dat ze (toevallig toen) voorlopig bij mama op 1e kerstdag na, was de hoest meteen weg. Biedt Juzt excuses aan denk je voor verkeerd handelen/inschatten? Welnee! Antwoord op gemene toon, nadat ik dat vertelde, was: ‘ze hoeft toch ook voorlopig niet naar haar vader!’.
  Vervolgens krijg je een 4-regelig eindverslag en een stukje over waarom wij daar kwamen (en totaal niks erin wat zij wel beloofd had erin te zetten. Maar ja ze zijn geen enkele belofte nagekomen. Zelfs wat afgesproken was, stond niet in gespreksverslag en wist ze opeens ook niks van) waarna je een half uur erover moet doen Juzt duidelijk te maken om iets eruit te halen omdat we daar niet voor kwamen en verregaande negatieve gevolgen voor mijn dochtertje kon hebben en dat er iets anders uitgedrukt moest worden omdat ‘te belastend’ de lading van waarom ik stopte bij lange na niet dekte. Gaat ze nog bijna huilen omdat het dan haar verslag niet meer is.
  Nee sorry…vreselijke boel daar! En daar word je dan door het Nederlandse rechtssysteem heen gestuurd om omgang enzo te verbeteren… Te bizar voor woorden!

 4. Absoluut geen oog voor ouderverstoting.
  Zo verschrikkelijk wat er met Frans en vele andere vaders gebeurd.
  Vaak met medewerking van instantie.s die goed verdienen aan andermans verdriet.
  Kinderen hebben recht op beide ouders..
  Deze kinderen zijn vaak de volwassenen die langdurig psychiatrische hulp nodig hebben.

 5. Als je te maken krijgt met narcistische / pathologische leugenaars loop je zonder het te beseffen al jaren achter de feiten aan. Op het moment dat er iets gebeurt, zoals in dit geval het bellen en de aangifte politie bij het ophalen van de kinderen, besef je nog niet met wat je te maken hebt.
  Vaak hebben zij al jaren hun huiswerk gedaan zoals het bespelen van psychologen en andersoortige “hulpverleners” die aan de hand van de eenzijdige info een plaatje van het werkelijke slachtoffer hebben getekend wat je niet zo makkelijk weg stuft. En de eerste reactie’s van Frans na de arrestatie zullen zeker geen goed gedaan hebben aan de “psychologische” rapporten die dan ineens voorhanden zijn. In mijn geval duikt er een 10 jaar oud rapport “huwelijks therapie” op waar de leugens van gene zijde niet van de lucht zijn en de ex het zelfs voor elkaar krijgt een aantekening te laten maken in mijn medisch dossier door de geïntimideerde Psycholoog te laten bellen met de huisarts.
  De tips van de psycholoog nemen zij ter harte en als je erachter komt dat er wat speelt sta je al in het kraaiennest van je gezonken schip met natte voeten..
  Wat psychologen niet beseffen dat 80 % ( of meer ) van hun patiënten gewoon gek zijn en liegen dat het gedrukt staat want het is vaak door de psycholoog zelf op papier gezet bij het luisteren naar weer zo’n arm schepsel met traantjes op zijn / of haar gezicht.
  De psycholoog kan gewoonweg niet meer terug op dat moment, als men erachter komt dat men simpelweg in de maling is genomen houden zij plots hun mond dicht en beroepen zich op “medische zwijgplicht” … Al dit geneuzel dan ineens rondom jou zaak werkt dan toch nog tegen je want waar rook is is vuur… alleen niemand ziet wie er olie opgooit waar we het allemaal weten….. De Pathologische Leugenaar stopt nooit !!!!!!!!!!
  Mvg Aad Boudewijn

  • O Aad wat een bekend verhaal! Mn ex is er ook zo eentje! Narcistisch. Liegt tegen iedereen. En zo overtuigend, dat hij geloofd wordt. Vreselijk! En zelfs Juzt trapte erin!!

   • Juzt
    Nooit aan beginnen te erg voor woorden luisteren niet naar mijn dochter ze doen alles zonder overleg met mijn dochter. Haar ex is een narcist en heeft seks met jong gewillige jongens. Moet mijn kleinzoon van 11 maanden daar zo maar heen naar vader zijn huis is toch te erg voor woorden en niemand doet er iets aan.
    Hoop echt dat iemand kan helpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.