Nog heel even over de ombudsman

Facebooktwitterlinkedinmail
Reinier van Zutphen - NO

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Er is al veel gezegd over het optreden van ‘nieuwe’ Nationale ombudsman Reinier van Zutphen rondom het straatgevecht met Kinderombudsman Marc Dullaert, dus ik houd het kort. De commotie deed me – met weemoed – terugdenken aan een artikel op nrc.nl drie jaar geleden waarin de ‘oude’ ombudsman Alex Brenninkmeijer zegt:

‘Met het ministerie van Veiligheid en Justitie valt nauwelijks samen te werken. Het is immuun voor kritiek, en denkt het recht aan zijn kant te hebben. En als het niet gelijk heeft, heeft het toch gelijk.’

Dat was Brenninkmeijer ten voeten uit. Activistisch? Nee, helemaal niet. Wel kritisch, open, eerlijk en rechtvaardig. En hij kon het ook nog eens uitstekend verwoorden en in de media voor het voetlicht brengen. Hij was en deed wat je als burger van een ombudsman verwacht.

In hetzelfde artikel zegt Brenninkmeijer dat Justitie zijn moeilijkste samenwerkingspartner is, dat het zeer lastig is om daar onderwerpen onder de aandacht te krijgen en dat dit ministerie niet open staat voor kritiek. Specifiek noemt de oud ombudsman in dit kader de omgangsproblemen met gescheiden ouders. Dit onderwerp gaat mij natuurlijk zeer aan het hart. Recentelijk hebben we ook gezien dat de huidige minister van Veiligheid en Justitie weigert inhoudelijk in te gaan op een rapport hierover. Hij heeft er duidelijk geen boodschap aan.

Als Brenninkmeijer bij dit ministerie – waar ook de Raad van de Kinderbescherming onder valt – het verschil al niet kan maken, dan Van Zutphen zeker niet.

Blog van start

Facebooktwitterlinkedinmail

Ons blog is een feit!

Hier willen wij onze ervaringen delen met iedereen die meer wil weten over de gevolgen van valse aangiften na een scheiding en alles wat daarmee samenhangt. En dat is veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Politie en justitie zullen regelmatig in onze blogposts voorbij komen. Zij hebben in deze zaak grote fouten gemaakt maar blijven zich inspannen om alles in de doofpot te houden, tot aan het allerhoogste niveau toe overigens! Maar ook de advocatuur, hulpverleners, door de overheid aangestelde adviseurs, mediators en commissies, het AMK, de Raad voor de Kinderbescherming, de LEBZ en last but not least de rechtelijke macht en met name de sector familierecht, zullen in relatie tot onze ervaringen kritisch onder de loep worden genomen.

Als je hier niet zelf mee te maken hebt, kun je je nauwelijks voorstellen hoe beroerd het er in Nederland aan toe gaat. Veel zaken zijn gewoon niet of slecht geregeld. Je recht halen nadat je vals bent beschuldigd, je bent vrijgesproken en zelfs nadat is vastgesteld dat politie en in het bijzonder justitie grote fouten hebben gemaakt, is nauwelijks mogelijk. Weer in contact komen met je kinderen, die je door diezelfde fouten bij justitie al jaren niet meer hebt gezien, is haast onbegonnen werk…

Er is in onze ogen heel veel mis in dit land. Ons doel is om aandacht te krijgen voor de problematiek en de maatschappelijke en politieke discussie op gang te brengen. Zo hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan veranderingen en te voorkomen dat anderen hetzelfde moeten meemaken.